İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 10.6 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %10,6 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken bayanlarda %13,9 olarak kestirim edildi.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,7 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken bayanlarda %30,4 olarak gerçekleşti.

 

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7, bayanlarda ise %35,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,3 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 0,4 puanlık azalış ile %20,3 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde %17,1, bayanlarda ise %26,3 olarak kestirim edildi.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %56,1’İ HİZMET BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran tarım bölümünde 113 bin kişi, sanayi dalında 217 bin kişi, inşaat dalında 42 bin kişi, hizmet bölümünde 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16’sı tarım, %22’si sanayi, %5,9’u inşaat, %56,1’i ise hizmet dalında yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜDDETİ 44,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,5 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,3 OLDU

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı II. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,9 puanlık azalış %21,3 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,6 olarak iddia edildi.

 

 

 

Yorum yapın