Danıştay İstanbul Mukavelesi kararını açıkladı

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Mukavelesi’nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay savcısı Aytaç Kurt, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini istemişti.

Ancak Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012’de Bakanlar Konseyi Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Sözleşmesi” 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.

Bu karar hem iç kamuoyunda hem de memleketler arası kamuoyunda kimi reaksiyonları beraberinde getirmiş; Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) üzere kurumlar Türkiye’yi iptal kararını gözden geçirmeye çağırmışlardı.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ait tartışmalar gündeme geldiğinden bu yana sivil bayan örgütleri de buna reaksiyon göstermiş ve kontratın uygulamada kalması için şovlar düzenlenmişti.

Yorum yapın